100% färgmatchningsgaranti

Lägg till din färgkod
ELLER
Välj ditt fordon för att hitta din färg

Hur det fungerar

Du följer bara 3 steg

  • 1. Måla
  • 2. Jämna ut
  • 3. Polera

Råd och tips

Stora och djupa stenskott

Du kan upprepa steg 1 & 2 för att bygga upp färgen på skadan, om så krävs. På mycket djupa stenskott måste processen upprepas flera gånger för att bygga upp färgen i flera lager.

Misstag

Skulle du göra ett misstag kan du enkelt ta bort färgen genom att applicera lösningsmedlet och börja om igen.

Temperatur

Det rekommenderas att du applicerar färgen i temperaturer över 0° C för att korta ner torktiden.

Viktigt

Produkten lämpar sig inte för nylackerade fordon. Det rekommenderas att du låter åtminstone 1 månad gå efter att originallacken har torkat innan du själv lackerar.

Logotyplista