100% färgmatchningsgaranti

Lägg till din färgkod
ELLER
Välj ditt fordon för att hitta din färg

Villkor – Läs om vår policy på Chipex

Chipex har försökt beskriva produkter korrekt, men variationer kan finnas för vissa varor. Inga återbetalningar, oavsett hur de uppstår, kommer att överstiga priset på de varor som levereras till köparen.

 

Chipex skall inte hållas ansvarig för någon följdskada som uppstår till följd av en pliktförsummelse i avtal eller på något annat sätt. Bolaget kan inte ta något ansvar för underlåtenhet att följa specifika instruktioner. Det påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. Varor säljs under förutsättning att de endast används för avsedda ändamål. Chipex accepterar inget ansvar för hur bildad eller outbildad personal utan kvalificerad handledning använder eller missbrukar utrustning levererad av oss. Alla erbjudanden är föremål för lagertillgänglighet och vi förbehåller oss rätten att begränsa eller avvisa varje ansökan om kredit när som helst. Vi är noga med att visa korrekta färger, storlekar och specifikationer och sådana beskrivningar, som ges som vägledning, kan ändras av säljaren utan förvarning.

 

Genom att göra en beställning hos Chipex accepterar köparen och säljaren följande villkor.

 

1. DEFINITIONER. I dessa villkor hänvisar säljaren, eller företaget, till Chipex och köparen hänvisar till inköpare av varor från säljaren.

 

2. INTELLEKTUELL EGENDOM. Upphovsrätt, varumärken, databaser och andra intellektuella rättigheter skyddar varorna som levereras. Du får ej återge, modifiera, kopiera, distribuera eller använda i reklamsyfte något material eller innehåll utan skriftligt tillstånd från Chipex.

 

3. PRISER. Är de som gäller vid leverans och är föremål för ändringar om nödvändigt. Om inget annat anges inkluderas moms och fraktkostnad i angivna priser och leveransavgifter.

 

4. BETALNING. Betalning sker till bolaget i sin helhet innan varor skickas iväg.

 

5. ANSPRÅK. Ersättningsanspråk för förlust eller skada på gods under transport kan inte godtas om inte företaget kontaktas inom 48 timmar efter mottagandet av varor, i händelse av skada. Företaget måste informeras i skrift inom 14 dagar från fakturadatumet i händelse av förlust. Företaget godtar inte anspråk utanför de angivna tidsfristerna.

 

6. RETURVAROR. När varor har beställts av misstag eller inte lever upp till förväntningar kan företaget godkänna returnering av varor på följande villkor.

 

a) En returbegäran måste skickas till Chipex inom sju dagar av leveransdatumet.

b) Om du vill returnera varan måste du se till att produkten är i originalskick, oförändrad (till exempel inga tillagda personifierade logotyper), oanvänd och skickad i originalförpackningen. Dina lagstadgade rättigheter påverkas inte.

c) Återbetalning beräknas enligt försäljningspriset minus 10% i administrationsavgift. Fraktavgifter återbetalas inte.

d) Returnerade varor accepteras endast med företagets tillstånd. Referensnumret måste anges på medföljande dokumentation. För din egen säkerhets skull, vänligen be om kvitto när du skickar försändelsen då företaget ej tar ansvar för borttappade paket.

e) Returer accepteras INTE för specialbeställda varor, t.ex. Chipex bättringsfärg, eftersom de specificerats efter kundens önskemål.

 

7. LEVERANS. Leveranstider lämnas i god tro, men är inte bindande. För att snabba upp leveransen skickas alla produkter direkt efter beställning. Chipex tar inget ansvar för transportförseningar eller omständigheter utanför deras kontroll som försenar leveransen av produkter. Varken Chipex eller transportföretaget kommer acceptera skadeståndskrav för påföljande förluster på grund av sena leveranser.

 

8. EXPORT. Beställningar utanför EU är föremål för lokala skatter och avgifter.

 

9. AVBESTÄLLNING. Innan produkterna skickas iväg går beställningen att avbryta, men endast på följande villkor:

 

a) 5% expeditionsavgift för standardartiklar.

b) Produkter såsom specialutrustning eller varor med individanpassade logotyper kan inte avbeställas och betalning måste göras i sin helhet.

 

10. AVBESTÄLLNING EFTER ATT VAROR HAR SKICKATS GODTAS INTE

 

11. ÄNDRINGAR. Eventuella ändringar i beställningen måste bekräftas i skrift av köparen och godkännas i skrift av företaget.

 

12. GARANTI. Alla produkter är garanterade enligt tillverkarens garanti; inga returneringar eller återbetalningar kommer att accepteras vid brand, olycka, felaktig användning, slitage, vanvård eller försök till reparation eller justering.

 

13. ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

a) Alla produktrisker övergår till köparen vid leverans, men varor tillhör fortfarande Chipex och äganderätten skall överlämnas till köparen endast vid full betalning av hela beloppet till Chipex.

b) Köparen samtycker till att Chipex eller utsedda ombud innan utbetalning av hela varubeloppet kan komma in i köparens lokaler för att hämta varorna på begäran av säljaren. Innan full utbetalning skall köparen hålla varorna åtskilda och identifierbara för ändamålet, och returnera varorna till säljaren om denne så önskar.